האתר בהקמה


טפסים

תקנון תש"פ

הנחיות למילוי הטופס:

תקנון                                        

 

נוהלי הרשמה לסדנאות וחוגים

 • פתיחת חוג מותנית במספר מינימאלי של משתתפים.
 • משתתף בחוג יחשב כ"רשום" רק לאחר סיום תהליך ההרשמה הכולל: הרשמה לחוג באמצעות המחשב וסיום נוהל התשלום.
 • התשלום לחוגים יתבצע ע"י מזומן, כ. אשראי, הוראת קבע ובצ'קים דחויים לכל שנת הפעילות.

תגבה תוספת בסך של 30 ₪ עמלה עבור משלמים ב-שני תשלומים ומעלה.

 • ניתן לפרוש מחוג ע"י הודעה למזכירות המתנ"ס ומלוי טופס ביטול עד  לתאריך 25 בכל חודש.

הפסקת התשלום והפעילות החל מהחודש שלאחריו.

 • מתאריך 31.3.20 לא יינתן זיכוי כספי על פרישה מחוגים.
 • משתתף המפסיק השתתפותו בחוג (בהתאם לסעיף הנ"ל) יוכל לעבור לחוג/ פעילות אחרת.

במידה ואינו מעוניין לעשות כן, יוחזרו לו הצ'קים המתועדים בניכוי עמלה ביטול כפי שיעודכן מעת לעת ע"י הבנק, לכל צ'ק שטרם נפדה.

למשלמים בהוראת קבע או כרטיס אשראי לא תנוכה עמלת ביטול, בכל מקרה, ביטול תשלום יעשה אך ורק דרך המתנ"ס ולא ישירות מול הבנק.

 • המשלם באמצעות כרטיס אשראי באמצע החודש, יחויב על החודש החולף והחודש השוטף יחד.
 • במקרה של ביטול הוראת קבע ישירות מול הבנק, יחויב הלקוח בעמלת ביטול כפי שיעודכן מעת לעת ע"י הבנק.
 • אין ביטול רטרואקטיבי לחוג והחזר כספי בגינו.
 • מלגות- ביטול- משתתף המבטל חוג עליו קיבל מלגה, ישלם מחיר מלא על התקופה בה השתתף (מלגה ניתנת למשתתף למשך כל שנת הפעילות).

בתחשיב עלות החוגים, נלקחו בחשבון חופשות וחגים החלים בשנת הפעילות, עפ"י רשימת החופשות, לכן לא יינתן זיכוי בגין חופשות וחגים.

 

 • הנחות:

לנרשם לשני חוגים 10%  הנחה לחוג השני הזול מביניהם.

10%  הנחה לבן משפחה נוסף.

 • הגשת בקשה לועדת הנחות/ בקשה לקבלת מילגה
 • הפעילות בחוגים מתקיימת עפ"י הגילאים המצוינים בפרסומים. משתתפים אשר לא ימסרו מידע נכון לגבי גילם לא יורשו להישאר בחוג.

 

נוהלי הרשמה לסדנאות

 • התשלום לקורסים יתבע במזומן או בכרטיסי אשראי או צ'קים דחויים ויחולק/ יתפרש עד ל-5 תשלומים.
 • לא ניתן לפרוש במהלך סדנא/קורס. בכל מקרה לא ינתן החזר כספי.
 • התשלום לקורס הוא עבור מספר מפגשים מדויק אשר יפורסם מלכתחילה. במקרה של אי הופעת המשתתף לחלק מהמפגשים לא יוחזר תשלום בגין היעדרות.
 • במקרה של ביטול תשלום , תיגבה עמלת ביטול לצ'קים כמפורט בנוהל ההרשמה לחוגים.